top of page

Jeg tilbyr workshops og foredrag som dekker temaer innen selvledelse, karrierevalg og organisasjonspsykologi. Foredragene er designet for å motivere og gi deltakerne verdifulle innsikter og verktøy for personlig og profesjonell utvikling.

Workshops og foredrag

Fra autopilot til bevisst selvledelse
-Workshop for bedrifter

Samtidig som at statistikken for legemeldt sykefravær øker, går også samfunnet vårt i et raskere tempo. Vi er påkoblet 24/7 og blir eksponert for utallige inntrykk hver eneste dag. Hvordan påvirker dette hjernen vår, livskvaliteten vår og evnen til å prestere på jobb? Du som leder kan kanskje kjenne deg igjen i dette, hvordan påvirker dette fokuset og stressnivået blant dine medarbeidere?

I vår workshop «Fra autopilot til bevisst selvledelse" tar vi for oss selvledelse, stressmestring, måloppnåelse og vaner. Her går vi nærmere inn på hva det betyr for våre liv, både på arbeidsplassen og privatlivet om vi tar et steg ut av autopilotmoduset. Dette programmet er spesielt utformet for bedrifter som ønsker å styrke sine ansatte med praktiske verktøy og strategier for å håndtere en stressende arbeidshverdag mer effektivt.

For hvordan kan vi gå fra autopilot til bevisst selvledelse i arbeidshverdagen? Slik at vi kan mestre ting bedre, prestere når det gjelder og samtidig opprettholde god helse.

Denne workshopen gjennomføres sammen med min dyktige samarbeidspartner Victoria Iren Formo (stressveileder, massør og NLP coach).

 

Er dette noe som kan være av interesse for din bedrift? Vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan tilpasse denne workshopen til deres spesifikke behov.

Læringsmål:

 • Deltakerne skal utvikle bevissthet rundt egne mentale vaner og mønstre, samt kunne utfordre autopilotmodusen for å oppnå økt bevissthet.

 • Stresshåndtering: lære teoretisk kunnskap om stressrespons og hjernens funksjon, og kunne anvende praktiske verktøy og teknikker for å håndtere stress og opprettholde ro i hektiske situasjoner.

 • Lære hvordan ta i bruk verktøy og teknikker for økt produktivitet og gode vaner i arbeidshverdagen.

 • Forstå og anvende verktøy og øvelser for å skape balanse mellom arbeid og personlig liv, samt å kunne lytte til kroppens behov og verdier.

 • Hacks og teknikker på hvordan endre tankesett, slik at man blant annet får gjort utfordrende oppgaver eller de kjedelige rutineoppgavene med større letthet.

 • Utvikle ferdigheter i selvledelse ved å lære teknikker for selvrefleksjon, målstyring, og personlig ansvar, slik at deltakerne kan ta kontroll over sin egen utvikling og prestasjon på arbeidsplassen.

Karriere workshop for skoler og bedrifter 

​Denne workshopen passer for grupper, organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner, hvor deltakerne skal ta viktige valg og beslutninger. Hensikten er å skape  bevissthet og trygghet i forhold til fremtidige livsvalg som for eksempel studier, arbeidsliv eller karriere. Vi ser et stadig økende behov for å skape bevissthet og trygghet rundt viktige beslutninger i livet. 

Opplegget er basert på pedagogiske metoder og verktøy for å tilrettelegge for god læring og utvikling. Workshopen er kreativ og praktisk, og består av korte teori-bolker, praktiske gruppeøvelser og egen refleksjon. Dette vil oppmuntre til nye ideer og inspirasjon til å utforske nye muligheter. 

IMG_4738_edited.jpg

Jeg skreddersyr foredrag og workshop tilpasset din bedrift
 

Jeg tilbyr skreddersydde foredrag, workshops og kurs for bedrifter og organisasjoner, tilpasset deres spesifikke behov og mål. Med min fagkompetanse kan jeg utvikle og levere læringsopplegg som er relevante og effektive for din virksomhet.

Mine workshops er praktiske og interaktive, og tilpasses spesifikke behov i organisasjonen. Andre populære temaer inkluderer stresshåndtering, teamutvikling og endringsledelse.

 Jeg tilbyr kurs som gir ansatte muligheten til å utvikle nye ferdigheter og styrke eksisterende kompetanser. Kursene kan inkludere temaer som selvledelse, teamutvikling, aktiv lytting, kommuniaksjon, positiv psykologi, mental trening, mindfulness, verdikartlegging, styrkekartlegging og arbeidslivsbalanse.

Alle mine tjenester kan tilpasses for å møte de unike utfordringene og målene i din organisasjon. Jeg samarbeider tett med deg for å forstå organisasjonens kultur og behov, og utvikler deretter innholdet som vil ha størst innvirkning. Dette sikrer at deltakerne får mest mulig ut av læringsopplevelsen.

 

Med en mastergrad i organisasjonspsykologi og en bachelorgrad i HR og ledelse, samt sertifisering som NLP Practitioner Coach, har jeg bred faglig kompetanse og bred praktisk erfaring. Jeg har jobbet med organisasjoner både i Oslo og London innen læring og utvikling, executive coaching, lederutvikling og organisasjonsutvikling, samt forelest studenter på Høyskolen Kristiania i flere ulike emner innen organisasjonspyskologi. Jeg legger vekt på å tilrettelegge for læring gjennom praktiske metoder og verktøy som fremmer kreativitet og refleksjon.

Noen temaer jeg har særlig erfaring med:

 • Selvledelse og personlig effektivitet og måloppnåelse

 • Mental trening og stresshåndtering

 • Positiv psykologi og motivasjon

 • Verdikartlegging og styrkekartlegging

 • Arbeidsmiljø og psykologi: blant annet team og gruppeutvikling, psykologisk trygghet og kommunikasjon

 • Leder- og talentutvikling

 • Valg og beslutninger, karriereutvikling og karriereskifte

For mer informasjon om hvordan jeg kan hjelpe din bedrift eller organisasjon, eller for å diskutere spesifikke behov, ta kontakt.

bottom of page