top of page
Mina gir personlig veiledning til en deltaker under en karriereveiledningssesjon.
Mina har en personlig 1:1 coaching-session med en klient, fokusert på målsetting og personlig vekst." Bilde av en klient som

Individuell veiledning i selvledelse og mentaltrening

Som din selvledelses veileder og coach hjelper jeg deg å forbedre dine selvledelsesferdigheter, oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid. Selvledelse handler om å ta bevisste valg og bruke mentale verktøy for å nå sine personlige og profesjonelle mål. Gjennom 1:1 samtaler hjelper jeg klienter med å utvikle en dypere forståelse av sine tanker, følelser og atferdsmønstre, og gir dem verktøyene de trenger for å overkomme hindringer og utnytte sitt fulle potensial. 

 

Jeg bruker en kombinasjon av teori og praktiske øvelser for å sikre at du ikke bare forstår prinsippene for selvledelse, men også kan anvende dem i din hverdag. Mine metoder er basert på NLP (Nevro Lingvistisk Programmering), 3p, positiv psykologi og organisasjonspsykologi.

Gjennom mentoring og veiledning vil du oppleve økt selvbevissthet, bedre mestring av stress, økt produktivitet og en sterkere følelse av kontroll over ditt eget liv og karriere. Mine klienter har gitt tilbakemeldinger om at de føler seg inspirerte, mer engasjerte og bedre rustet til å møte utfordringer.

DETTE FÅR DU:

 • En dypere forståelse av hvordan hjernen fungerer, dine tanker og følelser og hvordan det påvirker deg og din atferd ⁠

 • ⁠Hjelp til å maksimere ditt potensiale, identifisere dine styrker og verdier som gir grunnlaget for selvledelse. Dette hjelper deg med å forstå hva som driver deg, og hvordan du kan bruke disse innsiktene til å oppnå bedre resultater i ditt personlige og profesjonelle liv.

 • Jeg gir deg praktiske verktøy og teknikker for mentaltrening og stresshåndtering. 

 • Vi jobber sammen for å utvikle og styrke dine selvledelsesferdigheter, som er essensielle for å ta kontroll over din egen utvikling. Dette inkluderer, selvforståelse, målsetting, prioritering, tidsstyring og beslutningstaking.

 • Vi utforsker dine karrieremål og utvikler en konkret plan for å oppnå dem.

 • Jeg hjelper deg med å finne en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Dette er viktig for å ha det godt med deg selv, unngå utbrenthet og sikre at du kan prestere over tid.

 • Hjelp til å bryte blokkeringer og fastlåste tankemønstre, sortere og re-tolke tankene og situasjonene du står i slik at du kan finne nye måter å se ting på⁠ ⁠

Samtalene foregår i hovedsak på video online, med mulighet for fysisk møte.

Karriereveiledning & coaching

Jeg tilbyr skreddersydd karriereveiledning for deg som vurderer eller står overfor et karriereskifte. Enten du føler deg fastlåst i din nåværende jobb eller ønsker å utforske nye jobbmuligheter, hjelper jeg deg med å navigere denne overgangen på en effektiv og målrettet måte. Gjennom min veiledning får du verktøyene og støtten du trenger for å ta bevisste og valg for din karriere basert på hvem du er og det du ønsker.​ Samt utfordre dine negative overbevisninger og hjelpe deg med å få selvfølelsen og selvtilliten du trenger. 

 

Gjennom karriereveiledning ved karriereskifte vil du oppleve økt klarhet og selvtillit i dine karrierevalg, bedre forberedelse til jobbmarkedet, og en klar vei fremover. Mine klienter har gitt tilbakemelding om at de opplever høyere selvtillit i valgprosessen, motiverte, og i stand til å ta gode beslutninger som fører til en mer tilfredsstillende og meningsfull karriere.​ Gjennom min faglige kompetanse og praktiske erfaring har jeg hjulpet mange for å finne sine svar på veien mot drømmejobben.

Mina gir karriereveiledning til en klient som vurderer et karriereskifte

 

DETTE FÅR DU:

​​

 • Hjelp til å lære deg selv bedre å kjenne, forstå tanker, følelser og frykt slik at du kan få troen på deg selv og oppleve glede og tilfredshet i valget du skal ta og din fremtidige jobb

 • Jeg kan hjelpe deg å utforske hva ditt kall er og, hva som er viktig og meningsfullt for nettopp deg

 • Jeg hjelper deg å utforske tankeprosesser som muligens forårsaker frykt eller stress, som kan hindre deg i å lykkes, eller gjøre det du faktisk vil.

 • Vi starter med en grundig kartlegging av dine interesser, styrker, ferdigheter og verdier. Dette hjelper oss med å identifisere mulige karriereveier som passer til dine personlige og profesjonelle mål.

 • Jeg hjelper deg med å utvikle en konkret og realistisk karriereplan. Vi setter klare mål og lager en handlingsplan som bryter ned de nødvendige skrittene for å oppnå dem.

 • Vi vurderer dine eksisterende ferdigheter og erfaringer for å forstå hvordan de kan overføres til nye karriereområder. Gjennom en styrkebasert tilnærming fokuserer vi på å utnytte dine unike talenter og potensiale.

 • Jeg gir deg råd og strategier for en effektiv jobbsøking, inkludert CV-skriving, søknadsteknikker og forberedelse til jobbintervjuer. Vi jobber også med å bygge og utnytte ditt profesjonelle nettverk for å øke dine jobbmuligheter.

 • Gjennom mental trening og selvledelse hjelper jeg deg med å overkomme hindringer som kan oppstå underveis, som selvtillit, stress og usikkerhet.

Samtalene foregår i hovedsak på video online, med mulighet for fysisk møte.

bottom of page